12/5

 Nu kan der ansøges om midler fra #aktivesammenhverforsig-puljen

 
Som de langt de fleste forhåbentlig allerede har opdaget, er Dansk Ride Forbund og Trolle Company gået sammen om at arrangere en fælles aktivitetsdag i ridesporten den 21. maj, hvor vi skal være #aktivesammenhverforsig med to primære formål; at styrke fællesskabsfølelsen i ridesporten i en svær tid samt indsamle penge til vores fantastiske elevskoler, som i øjeblikket er hårdt prøvede pga. COVID-19. Især det sidste er relevant for klubberne, da alle DRFs klubber med elevskoler har mulighed for at få del i den pulje penge, vi indsamler, og herunder kan I læse hvordan.

Fordeling af de indsamlede midler
Pengene fra initiativet går ubeskåret til elevskolerne, og det er de respektive distrikter, som har klubber med elevskoler, der har ansvaret for at tildele pengene. Da hele initiativet er baseret på en solidaritetstanke og et ønske om at hjælpe dér, hvor vi kan gøre den største forskel, fordeles midlerne naturligvis ligeligt mellem de distrikter, der har klubber med elevskoler.

Sådan kommer jeres klub i betragtning
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra distriktets pulje, skal man som klub være medlem af DRF, og man skal drive elevskole. Derudover skal man skrive en motiveret ansøgning, der tydeligt redegør for, hvor mange penge man søger, hvad pengene skal bruges til, og hvilken indvirkning støttebeløbet forventes at få på elevskolen. Ansøgningen skal sendes pr. mail til distriktets formand.

Dét kan I søge støtte til
Der kan søges om midler til investeringer i elevskolen (f.eks. indkøb af elevheste, springmateriel, tilskud til ridehusbund, etc. – ikke til daglig drift), og når jeres distrikter læser ansøgningerne igennem, vil de derfor lægge vægt på, at de penge, der søges om, vil få en betydelig effekt på elevskolen. Det kan f.eks. være, at elevskolen kan udvide kapaciteten og dermed indtjeningsgrundlaget, hvis man indkøber en ekstra elevhest, eller at man kan opstarte flere springhold med nyt springmateriel osv. Mulighederne er mange, og vi er sikre på, at I nok skal komme med mange gode idéer. Der kan søges om beløb i størrelsesordenen 5-30.000 kr. pr. klub, og det er op til det enkelte distrikt at vælge, om deres pulje penge skal fordeles på én eller flere klubber.

Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Elevskolen er forpligtet til, senest 3 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. Er dette ikke tilfældet, skal pengene betales tilbage til DRF, hvorefter de vil blive tildelt til en anden ansøger. DRF’s administration vil løbende tage kontakt til de klubber, der har modtaget støtte for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, samt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.

Ansøgningsprocessen
Når I har færdiggjort jeres motiverede ansøgning, skal den sendes pr. mail til formanden for Distrikt 14 Mona Nørheden Johansen -    Herefter beslutter distriktsbestyrelsen, hvilke klubber, som skal modtage støtte, og DRF vil afslutningsvist kontakte disse klubber samt udbetale støttebeløbet.

Følgende datoer er gældende for processen:
- 1. juni: deadline for klubbernes ansøgninger til distrikterne
-
Senest 15. juni: alle involverede distrikter sender mail til DRF med info om, hvor mange klubber, der har søgt, hvem man har valgt at støtte med hvilke beløb, støttens formål samt en begrundelse for valgene. 
- 22. juni: DRF sender mail til de klubber, der modtager større, og overfører herefter støttebeløbet til klubberne. 

Tjekliste til ansøgning:
- Klubben er medlem af DRF
-
Klubben driver elevskole
-
Der ansøges om støtte til en form for investering i elevskolen og ikke daglig drift
-
Ansøgningen indeholder en tydelig redegørelse for følgende: 
     1) Hvilket beløb, der søges om
     2) Hvad pengene skal bruges til
     3) Hvilken indvirkning investeringen vil have på elevskolen

Aflysning

Distriktsrådsmødet den 17. marts er aflyst p.g.a forholdsreglerne omkring Covid-19

23/12

Klubber, ryttere, officials og sponsorer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

13/11 2019

Kære klubber

 

I inviteres hermed til møde i Distrikt 14

 

Onsdag d. 27. november 2019 kl. 18.30, i Uggerhalne Sportsrideklubs lokaler, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

 

Her får vi nemlig besøg af DRF's nye generelsekretær, Morten Schram Rodtwitt, som udover at præsentere sig selv, bl.a. vil fortælle om generelle fremtidsvisioner i DRF. Morten modtager meget gerne generelle spørgsmål fra klubberne.

Derudover får vi også besøg af uddannelseskonsulent i DRF, Nana Eiberg, som vil berøre emnet ¨dialog klubber og DRF imellem, fsva. kurser - fysisk eller web?¨

 

Vi ser meget gerne, at det så vidt muligt er klubformændene, der deltager på vegne af klubben, og meget gerne i selskab med 1-2 øvrige klubrepræsentanter. Så videresend venligst invitationen til jeres formænd, så de er orienteret.

Vi gør opmærksom på, at der på seneste distriktsrådsmøde i SAO i september, er gjort opmærksom på mødedato og tidspunkt.

 

Vi håber på, at så mange som muligt har tid og lyst til at deltage, og ser frem til at modtage jeres tilmelding senest onsdag d. 20. november 2019, af hensyn til beværtning (dirtsiktet er vært ved en sandwich).

Tilmelding skal ske pr. mail til valsted@hotmail.com

 

Vel mødt

Mvh. F.U.

 

____________________________________________________________________

 13/11 2019

OBS: Info fra Sportsudvalget

 

Stævneplan fra DRF er lovet færdig den 1. december 2019 - senest.

Umiddelbart herefter vil der blive sendt info ud til klubberne med ønske om både C- og D-stævner for stævneåret 2020-2021. 

 

Mvh.

Lone Nørager

Sportsudvalget

 

20/3-19

Liste over C og D stævner kan ses under menupunktet Stævneplaner

Stævneaftale for perioden 1/4 2019 - 31/3 2020 vil kunne ses under menupunkt Stævneaftale i løbet den næste uges tid. 

19/3

DRF - repræsentantskabsmøde 2019

 

 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 6. april på:
Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Klubinvitation Klik her
 

 

Tidsplan

 

10.00 - 12.00: Oplæg
- Samarbejde giver nye elever v/Aalestrup Heste og Rideklub
- Klubsamarbejde om events v/Vemmelev Rideklub & Odsherreds Rideklub
- Strategisporene
- Aktuelle udfordringer for hesteholdet v/Jørgen Kold fra SEGES

 

12.00: Frokost

 

13.00: Repræsentantskabsmøde 

 

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Tilmelding:  
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail.
Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk 

 

Valg til Bestyrelsen 2019
Ulf Helgstrand (formand): Genopstiller
Anne-Mette Binder (næstformand): Genopstiller
Jakob B. Ravnsbo (medlem): Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem): Genopstiller
Thomas Vogt Hansen (1. suppleant): Opstiller
Tina Callesen (2. suppleant): Kandidat (offentliggjort den 20.02.2019)

Valg til Appeludvalget 2019
Carsten Lorentzen (formand): Genopstiller
Lars Langhoff (medlem): Genopstiller
William Kanta (medlem): Genopstiller

 

Valg af revisor 2019
Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

 

Forslag:
Ingen indkomne forslag

 

10/4

Meldegelde

Med virkning fra 1. april 2017 skal der ikke længere indbetales meldegelde når I afholder stævner.