Ansvarlig for kursusafdelingen er: Maria Kjeldgaard, tlf. 22121263

Tilmelding til kurser skal ske til mariakjeldgaard@gmail.com

Alle kurser vil blive lagt på DRF GO

Kursuskalender 2017

3. april: Rytter - klar, parat, start

25. april: Basiskursus

11. juni: Førstehjælpskursus med fokus på rytterskader
(incl. kompetencebevis fra Dansk Førstehjælpsråd)

21. august: Rytter - klar, parat, start

11. december: Rytter - klar, parat, start