Stævnebestemmelser D14 

1. april 2019 – 31. marts 2020

 

DRF’s senest reglement er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner eller fremgår af denne stævneaftale.

Tilmelding til stævne via e-mail, opkræves et ekstra gebyr på kr. 50.

For at få tildelt stævne, er klubben forpligtet til at møde op til det stævnekoordinerende møde.

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • Der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder
 • Der er placeringer og/eller der udleveres rosetter

Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes ”ring og rid”, ”mail og spring”, ”træningsstævne o.lign., og derfor skal både DRF reglementerne og Distrikt 14’s stævnebestemmelser naturligvis overholdes.

Stævneansøgning:

Der tildeles ikke nogen stævner ifb. med DRF officials dag.

D14 har samme krav til arrangører af E-stævner som til arrangører af D-stævner

Sportsudvalgsformanden udsender oversigt over ledige terminer, når Dansk Ride Forbunds terminer for landsstævner og højere stævner er fastlagt.

Terminer og propositioner søges på DRF GO.

Husk at skrive mail / sms til den ansvarlige for hhv. dressur og springning, når terminer og propositioner er ansøgt.

Spring: Lone Nørager 3088 3792 – lone.noerager@gmail.com

Dressur: Lone Bang 2324 8090

D stævner Syd Lene Nielsen 2070 – 2313

D stævner Nord Kristina Frandsen 2246 2378

E stævner Inge Nielsen – 6167 1886

Klubberne skal hele tiden være opdateret i ”stævneplanlægning” og brug af stævnesystemet. Klubberne opfordres til løbende at sende deres medlemmer på kursus heri.

 Elektronisk tidtagningsanlæg, m/ display:

Henvendelse vedr. leje af tidtagningsanlæg til:

 • Bjarne Mørup tlf. 9868 6141 / 2348 0792

Pris for leje af tidtagnings anlæg med display:

Aftenstævne kr. 350

 • Weekendstævne – fredag – søndag kr. 1.000
 • 4-dagsstævne kr. 1.350

Spar Nord Bank på reg.nr. 9028, kontonr. 456-69-01507. Husk angivelse af klubnavn og stævnedato.

Kvittering for indbetaling skal medbringes ved afhentning af anlægget.

Anlægget kan tidligst afhentes torsdag aften før stævnet og skal afleveres senest tirsdag aften efter stævnet. Mesterskabsstævner har første ret – derefter C-stævner og til sidst andre stævner. Klubber der ønsker at afholde C-stævner skal have en superbruger til tidtagningsanlæg.

D-stævner:

 • D-stævneterminer fordeles efter c-stævneplan er på plads.
 • Start og resultatlister skal være tilgængelig på http://live.rideforbund.dk/
 • Ved evt. aflysning af stævne skal stævneansvarlig for D stævne have besked.
 • Alle stævner oprettes via stævnesystemet med primær tilmelding via GO
 • Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til stævnetilrettelæggelse
 • til d stævner er det tilladt at have en e klasse under hele stævnet i hver disciplin, denne klasse er dog kun åben for klubbens egne ryttere
 • der må højest udskrives i spring LA BO for både pony og hest, i dressur for pony er det til og med sværhedsgrad 3 og for heste sværhedsgrad 2
 • Ved hest og pony samme dag skal der indregnes en pause ved skift fra hest/pony – pony/hest – i dressur mindst 30 min. og i spring min. 30 min. Der kan dog ses bort fra det, såfremt klubben har to opvarmningsbaner.
 •  

D-Mesterskaber:

Der afholdes et samlet D stævne mesterskab i distrikt 14 i hhv. dressur og spring.

Distriktet giver rosetter, dækken og medalje

Klubben giver egne rosetter.

Mesterskabet er åbne for hest eller pony der ikke har opnået placering i en sværhedsgrad 2 grader højere end mesterskabsklassens højeste sværhedsgrad ved C-stævner eller højere i kvalifikationsperioden.

Der er altid 3 placeringer til mesterskabet.

Til mesterskabet tildeler distriktet en TD, udgiften hertil afholdes af distriktet.

Efteranmeldelse til mesterskabet kan kun ske ved de i stævneaftalen aftalte beløb og skal ske senest mandag inden stævnestart. Efteranmeldte ekvipager skal først godkendes af stævnets TD’er, inden at de er godkendt til at må starte.

DRF´s OUT regler er gældende – ekvipagen skal være startberettiget jf. out reglerne i begge programmer i dressur.

Pris pr. mesterskab dressur 180,- - efteranmeldelse i dressur 360,-  pris mesterskab spring 100 og efteranmeldelse 150,-.

Der skal bruges 2 forskellige dommere i dressur. Point fra lørdag og søndag ligges sammen for at finde vinderen. Står to lige til 1. pladsen, er vinderen den ekvipage med flest point søndag. Der bliver udregnet i %

Sammenlægning sker iht. fællesbestemmelser 66.5.4. Kat. 3 afvikles altid alene, dog skal der være mindst 3 ekvipager for at mesterskabet afvikles.

Mesterskaberne afvikles i følgende klasser

Dressur

Kat. 3 : LC1 lørdag og LC2 søndag

Kat. 2 + 1 : LC3 lørdag og LB 1 søndag

Hest : LC3 lørdag og LB1 søndag

Spring

LC metode B1.2 for både pony og heste

Der skal anvendes en godkendt banedesigner.

C-stævner:

 • C-stævneterminer fordeles efter at DRF’s plan for landsstævner og højere stævner er på plads
 • Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til stævnetilrettelæggelse
 • Det er tilladt at medtage 1-D klasse pr. dag –  for hhv. hest og pony. I spring lc 
 • Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D stævne i samme eller nærliggende weekender i distriktet.
 • Start og resultatlister skal være tilgængelig på http://live.rideforbund.dk/
 • Ved evt. aflysning af stævne skal formanden for sportsudvalget have besked
 • Alle stævner oprettes via stævnesystemet med tilmelding via GO
 • Antal starter ved dressur: lørdag ca. 110 ekvipager, søndag ca. 80 ekvipager, fredag og aftenstævner aftales med Lone Bang
 • Ved hest og pony samme dag skal der indregnes en pause ved skift fra hest/pony – pony/hest – i dressur mindst 30 min. og i spring min. 30 min. Der kan dog ses bort fra det, såfremt klubben har to opvarmningsbaner.

Distriktsmesterskaber:

Indskud til distriktsmesterskaber:

Spring individuelt kr. 200 – efteranmeldelse 300

Dressur individuelt kr. 350 – efteranmeldelse 500

Spring hold kr. 800 – efteranmeldelse 1.000

Dressur hold kr. 800 – efteranmeldelse 1.200

Distriktet skænker:

 • Røde dækkener i fuld størrelse til individuelle nordjyske mestre
 • Blå dækkener i fuld størrelse til nordjyske holdmestre
 • Store sløjfer med skriften ”distriktsmester” – til de 3 første placerede + staldplaketter

Arrangerende klub giver også egne sløjfer, evt. plaketter samt doteringer

 • Hest, spring og dressur individuelt

o   1. pl. Kr. 1000

o   2. pl. Kr. 800

o   3. pl. Kr. 600

o   Øvrige doteringer = indskud

o   Distriktet giver følgende tilskud til doteringerne til klubben

§  Ved 3 placeringer Kr. 500

§  Ved 2 placeringer Kr. 350

§  Ved 1. placering Kr. 200

 • Pony, spring og dressur individuelt

o   1. pl. Kr. 800

o   2. pl. Kr. 600

o   3. pl. Kr. 400

o   Øvrige doteringer = indskud

o   Distriktet giver følgende tilskud til doteringerne til klubben

§  Ved 3 placeringer Kr. 400

§  Ved 2 placeringer Kr. 350

§  Ved 1 placering Kr. 200

 • Hold spring og dressur

o   1. pl. Kr. 1.600

o   2. pl. Kr. 1.200

o   3. pl. Kr.    800

o   Øvrige doteringer = indskud

o   Distriktet giver følgende tilskud til doteringerne til klubben

§  Ved 3 placeringer Kr. 1.800

§  Ved 2 placeringer Kr. 1.400

§  Ved 1 placering Kr. 800

 

Distriktet afholder udgifterne til den Teknisk Delegerede ved mesterskabsstævner i Distrikt 14

Distriktet yder et tilskud til på kr. 1.000 til dressurmesterskaberne ved brug af dommer udenfor distriktet.

Ved springermesterskaberne stiller distriktet tidtagningsanlæg og display til rådighed uden beregning.

Nordjyske Distrikts Mesterskaber er åbne for ekvipager, der har gennemført den pågældende sværhedsgrad eller højere ved minimum C stævne inden første stævnedag.

Kvittering for klubmedlemskab medbringes og forevises på forlangende.

Der er altid 3 placeringer til mesterskaber, dog kun dotering efter antal starter.

 

Der henvises til fællesbestemmelserne § 92, dressurreglement 292 og springreglementet § 392.

 

Spring:

 • Individuelt

o   Der afvikles mesterskab for ponyer samt et mesterskab for heste og mesterskabet afvikles over 1 dag, som en klasse over 2 omgange.

o   Mesterskabet for ponyer alle kategorier afvikles i LA2*

o   Mesterskab for hesteklasse afvikles i LA2*

 • Holdmesterskab for heste afvikles i LA2*
 • Holdmesterskab pony afvikles i LA2*

Dressur:

 • Individuelt

o   Afvikles over 2 dage som en klasse i to afdelinger.

o   Antal placeringer udregnes efter antal starter i kvalifikationsklassen dag 1.

o   Seniorer:

§  1. dag rides klasse MB0 A

§  2. dag rides klasse MB2 A

o     U25:

§  1. dag rides klasse LA2 A

§  2. dag ride klasse LA4 A

o   Pony:

§  Kat. I rides i LA3 OG LA4

§  Kat. II rides i LA1 OG LA2

§  Kat. III rides i LB1 OG LB3

o   Holdmesterskaber heste:

§  Holdet SKAL ride over to sværhedsgrader i LA2 og MB0 –  Resultater bliver udregnet i %. For hold med kun 3 ryttere skal begge sværhedsgrader være repræsenteret

o   Holdmesterskaber pony:

§  Holdet SKAL ride over to sværhedsgrader i LA1 og LA3–. Resultater bliver udregnet i %. For hold med kun 3 ryttere skal begge sværhedsgrader være repræsenteret.

 

B stævner – Ønsker man c klasser til B stævner, skal der søges/godkendes hos distriktet når man søger om B stævne ved DRF. 1 klasse pr. dag for hest og pony.

 

Godkendt på distriktsrådsmøde den 19. marts 2019