Stævnebestemmelser D14 –  gældende fra 1. april 2018

For stævnearrangerende klubber under Distrikt 14 er der udover DRF-reglementerne bestemmelser for flg.Hvor intet andet står er det DRF’s reglement der er gældende og man er forpligtet til selv at holde sig orienteret iht. reglementet og D 14’s stævneaftale.

E-stævner

D-stævner

C-stævner

Et stævne er kendetegnet ved at:

 • Der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder

 • Der er placeringer og/eller der udleveres rosetter

Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, uanset om det kaldes ”ring og rid”, ”mail og spring”, ”træningsstævne o.lign., og derfor skal både DRF reglementerne og Distrikt 14’s stævnebestemmelser naturligvis overholdes.

DRF’s senest reglement er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.

Tilmelding til stævne via e-mail, opkræves et ekstra gebyr på kr. 50.

Stævneansøgning:

Sportsudvalgsformanden udsender oversigt over ledige terminer, når Dansk Ride Forbunds terminer for landsstævner og højere stævner er fastlagt.

Terminer og propositioner søges på DRF GO.

Husk at skrive mail / sms til den ansvarlige for hhv. dressur og springning, når terminer og propositioner er ansøgt.

Spring: Lone Nørager 3088 3792

Dressur: Lone Bang 2324 8090

Klubberne skal hele tiden være opdateret i ”stævneplanlægning” og brug af stævnesystemet. Klubberne opfordres til løbende at sende deres medlemmer på kursus heri.

 Elektronisk tidtagningsanlæg, m/ display:

Henvendelse vedr. leje af tidtagningsanlæg til:

 • Bjarne Mørup tlf. 9868 6141 / 2348 0792

Pris for leje af tidtagnings anlæg med display:

Aftenstævne kr. 350

 • Weekendstævne – fredag – søndag kr. 1.000

 • 4-dagsstævne kr. 1.350

Spar Nord Bank på reg.nr. 9028, kontonr. 456-69-01507. Husk angivelse af klubnavn og stævnedato.

Kvittering for indbetaling skal medbringes ved afhentning af anlægget.

Anlægget kan tidligst afhentes torsdag aften før stævnet og skal afleveres senest tirsdag aften efter stævnet. Mesterskabsstævner har første ret – derefter C-stævner og til sidst andre stævner. Klubber der ønsker at afholde C-stævner skal have en superbruger til tidtagningsanlæg.

E-stævner: husk her er ændringer iht. reglementet

D14 har samme krav til arrangører af E-stævner som til arrangører af D-stævner.

Undtaget fra ovenstående er interne E-stævner, hvor KUN klubbens egne medlemmer deltager.

D-stævner:

 • D-stævneterminer fordeles efter c-stævneplan er på plads.

 • Start og resultatlister skal være tilgængelig på http://live.rideforbund.dk/

 • Ved evt. aflysning af stævne skal stævneansvarlig for D stævne have besked.

 • Alle stævner oprettes via stævnesystemet med primær tilmelding via GO

 • Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til stævnetilrettelæggelse

 • til d stævner er det tilladt at have en e klasse under hele stævnet i hver disciplin, denne klasse er dog kun åben for klubbens egne ryttere

 • der må højest udskrives i spring én LA BO for både pony og hest, i dressur for pony er det til og med sværhedsgrad 3 og for heste sværhedsgrad 2

D-Mesterskaber:

Der afholdes et samlet D stævne mesterskab i distrikt 14 i hhv. dressur og spring.

Distriktet giver rosetter, dækken og medalje

Klubben giver egne rosetter.

Mesterskabet er åbne for hest eller pony der ikke har opnået placering i en sværhedsgrad 2 grader højere end mesterskabsklassens højeste sværhedsgrad ved C-stævner eller højere i indeværende stævnesæson 1. april 2018 – 31. marts 2019.

Der er altid 3 placeringer til mesterskabet.

Til mesterskabet tildeler distriktet en TD, udgiften hertil afholdes af distriktet.

Efteranmeldelse til mesterskabet kan kun ske ved dobbelt indskud og senest mandag inden stævnestart. Efteranmeldte ekvipager skal først godkendes af stævnets TD’er, inden at de er godkendt til at må starte.

DRF´s OUT regler er gældende – ekvipagen skal være startberettiget jf. out reglerne i begge programmer i dressur.

Pris pr. mesterskab 180,- - efteranmeldelse i dressur 360,- og spring 270,-

Der skal bruges 2 forskellige dommere i dressur. Point fra lørdag og søndag ligges sammen for at finde vinderen. Står to lige til 1. pladsen, er vinderen den ekvipage med flest point søndag.

I dressur: For kat. 3 ponyerne gælder det, at der skal være mindst 3 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb, for alle øvrige er det 6 tilmeldte. Er der mindre end 6 tilmeldte kat. 2 eller kat. 1 ponyer, bliver kategorierne lagt sammen og der bliver udregnet i %

I spring: hvis der er mindre end 6 tilmeldte i en kategori, vil den blive lagt sammen med en af de andre. Er der mindre end 6 tilmeldte i alle kategorier, vil mesterskabet blive afviklet som et samlet mesterskab for alle 3 kategorier.

Mesterskaberne afvikles i følgende klasser

Dressur

Kat. 3 : LC1 lørdag og LC2 søndag

Kat. 2 + 1 : LC3 lørdag og LB 1 søndag

Hest : LC3 lørdag og LB1 søndag

Spring

LC metode B1.2 for både pony og heste

Der skal anvendes en godkendt banedesigner.

C-stævner:

 • C-stævneterminer fordeles efter at DRF’s plan for landsstævner og højere stævner er på plads

 • Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til stævnetilrettelæggelse

 • Det er tilladt at medtage 1-D klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D stævne i samme eller nærliggende weekender i distriktet.

 • Start og resultatlister skal være tilgængelig på http://live.rideforbund.dk/

 • Ved evt. aflysning af stævne skal formanden for sportsudvalget have besked

 • Alle stævner oprettes via stævnesystemet med tilmelding via GO

 • Ponyklasser i spring deles ved 8 efter skemaet i reglementet.

Distriktsmesterskaber:

Indskud til distriktsmesterskaber:

 • Dressur holdmesterskab kr. 800 pr. hold

 • Dressur indviduelt 200 kr. pr. ekvipage efteranmeldelse kr. 400.

 • Spring holdmesterskab kr. 800 pr. hold

 • Spring indviduelt 150 pr. ekvipage efteranmeldelse kr. 225

Distriktet skænker:

 • Røde dækkener i fuld størrelse til individuelle nordjyske mestre

 • Blå dækkener i fuld størrelse til nordjyske holdmestre

 • Store sløjfer med skriften ”distriktsmester” – til de 3 første placerede + staldplaketter

 • Distriktet giver følgende doteringer ved individuel mester i dressur/spring for hest/pony

  • 1 plads kr. 800, 2. plads kr. 500, 3 plads kr. 200

 • Holdmesterskaber dressur/spring hest/pony

  • 1.000 kr. til det vindende hold

Arrangerende klub giver også egne sløjfer, evt. plaketter samt doteringer

 • For spring iht. DRF’s reglement

 • For dressur 700, 500 og 350

Distriktet afholder udgifterne til den Teknisk Delegerede ved mesterskabsstævner i Distrikt 14

Distriktet yder et tilskud til på kr. 1.500 til de klubber der afholder mesterskab til hjælp til dækning af officials udgifter.

Ved springermesterskaberne stiller distriktet tidtagningsanlæg og display til rådighed uden beregning.

Nordjyske Distrikts Mesterskaber er åbne for ekvipager, der har gennemført den pågældende sværhedsgrad eller højere ved minimum C stævne inden første stævnedag.

Kvittering for klubmedlemskab medbringes og forevises på forlangende.

Der er altid 3 placeringer til mesterskaber, dog kun dotering efter antal starter.

Spring:

Der henvises til fællesbestemmelserne § 92 og springreglementet § 392.

 • Individuelt

  • Der afvikles mesterskab for ponyer samt et mesterskab for heste og mesterskabes afvikles over 1 dag, som en klasse over 2 omgange.

  • Mesterskabet ponyer alle kategorier afvikles i kl. LA2*

  • Mesterskab for hesteklasse afvikles i LA2*

 • Holdmesterskab for heste afvikles i LA2*

 • Holdmesterskab pony

  • Mesterskabet afvikles i klasse LA2*

Dressur:

Generelt: Ved samtlige mesterskaber i dressur skal der anvendes 3 dommere og mindst 1 dommer skal være fra et andet distrikt. Der henvises til fælles bestemmelser § 92 og dressurreglementet § 292.

 • Individuelt

  • Afvikles over 2 dage som en klasse i to afdelinger. DRF’s reglement 292.

  • Antal placeringer udregnes efter antal starter i kvalifikationsklassen dag 1.

  • Seniorer:

   • 1. dag rides klasse MB1-A

   • 2. dag rides klasse MB3-A

  •   U21:

   • 1. dag rides klasse LA4-A

   • 2. dag ride klasse LA6-A

  • Juniorer:

   • 1. dag ride klasse LA2-A

   • 2. dag rides klasse LA3-A

  • Pony:

   • Kat. I rides i LA3 OG LA4

   • Kat. II rides i LA1 OG LA2

   • Kat. III rides iLB1 OG LB3

  • Holdmesterskaber heste:

   • Holdet kan vælge at ride over to sværhedsgrader i LA3 og MB0 – det er dog ikke et krav. Resultater bliver udregnet i %

  • Holdmesterskaber pony:

   • Holdet kan vælge at ride over to sværhedsgrader i LA3 og LA4– det er dog ikke et krav. Resultater bliver udregnet i %

 

B stævner

I distriktet er det lovligt – efter godkendelse af distriktet til b stævner, at have 1 c klasse i hver disciplin over hele stævnet. Der er dog særlig regler for unghesteklasser iht. reglementet.