Distriktsbestyrelsen 2019

Formand:

Mona Nørheden Johansen
Langtvedvej 78, Ulsted
9370 Hals
Tlf. 9825 4045
Mobil 2332 4347
noerhedenjohansen@gmail.com  

Distriktets repræsentant i DRF´s formandsgruppe
Distriktets repræsentant i Friluftsrådet
Breddekoordinator

Stævnekoordinator

Lone Nørager
Skovgårdene 3
9690 Fjerritslev
Mobil 3088 3792
lone.noerager@gmail.com

Formand for Sportsudvalget
Kontaktperson vedr. C-stævner i spring

Kursusansvarlig

Maria Kjeldgaard
Vestergårdsvej 10
9440 Åbybro
Mobil 2212 1263
mariakjeldgaard@gmail.com

 

 

Sekretær

Karen Valsted
Dronningholmsvej 54
9600 Års
Mobil 5095 3988
valsted@hotmail.com

Mødeinkaldelser
Referater

Kasserer

Bente Østergaard
Hallundvej 172, Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
Mobil 2033 5206
bente.oestergaard@mail.tele.dk

Regnskab og budget
Officialsgodtgørelse
Kontaktperson vedr. diverse tilskud til klubber

Sportsudvalg

Lone Nørager - formand og kontaktperson vedr. spring
Mobil 3088 3792
lone.noerager@gmail.com

Lone Bang - kontaktperson vedr. dressur
Mobil 2324 8090

Lene Nielsen - kontakt person vedr. D stævner og breddeaktiviteter
Mobil 2070 2313 ml. kl. 19 og 20
lenenielsen77@hotmail.com

Inge Sørensen - kontaktperson vedr. E-stævner
Mobil 6167 1886
Filipine98@hotmail.com

Mette Winther

Kristina Frandsen

Trine Henriksen

Klubkonsulent: