Distriktsbestyrelsen 2021

Formand:

Mona Nørheden Johansen
Langtvedvej 78, Ulsted
9370 Hals
Tlf. 9825 4045
Mobil 2332 4347
noerhedenjohansen@gmail.com  

Distriktets repræsentant i DRF´s formandsgruppe
Distriktets repræsentant i Friluftsrådet
Breddekoordinator

Stævnekoordinator

Lone Nørager
Skovgårdene 3
9690 Fjerritslev
Mobil 3088 3792
lone.noerager@gmail.com

Formand for Sportsudvalget
Kontaktperson vedr. C-stævner i spring

Kursusansvarlig

Maria Kjeldgaard
Vestergårdsvej 10
9440 Åbybro
Mobil 2212 1263
mariakjeldgaard@gmail.com

 

 

Sekretær

Karen Valsted
Dronningholmsvej 54
9600 Års
Mobil 5095 3988
valsted@hotmail.com

Mødeinkaldelser
Referater

Kasserer

Bente Østergaard
Hallundvej 172, Øster Brønderslev
9700 Brønderslev
Mobil 2033 5206
bente.oestergaard@mail.tele.dk

Regnskab og budget
Officialsgodtgørelse
Kontaktperson vedr. diverse tilskud til klubber

Kontaktpersoner vedr. stævner

 

 

C- Spring: Lone Nørager 3088 3792 – mail: lone.noerager@gmail.com

 

C Dressur: Lone Bang 2324 8090 – mail: lone.bang@hotmail.com

 

D stævner Syd Lene Nielsen 2070 2313 – mail: lenenielsen77@hotmail.com

 

D stævner Nord Kristina Frandsen 2246 2378 – mail: kristina-mira@hotmail.com

 

E stævner Inge Sørensen – 6167 1886 – mail: filipine98@hotmail.com

 

 

 

 

Klubkonsulent: Kontakt DRF