Kære klubber

 

I indkaldes hermed til distriktsbestyrelsesmøde I SAOs lokaler på Dallvej 5, 9230 Svenstrup

 

Tirsdag d. 17. September 2019 kl. 19.00

 

Der er desværre smutted en orientering i F.U., og derfor modtager I først indkaldelsen nu - det beklager vi naturligvis, men håber alligevel på, at så mange som muligt har tid og lyst til at deltage.

 

Der er følgende emner på dagsordenen:

 

- Nyt fra Formanden

- Indput fra dressur dommer.

- Nyt fra Kasseren

- Nyt fra afd. sport

 - Evaluering af stævner til d.d

 - evt

 

Til drøftelse af punktet "indput fra dressur dommer", deltager 1-2 dressurdommere fra distriktet.

 

Af hensyn til reservation af lokaler mv., bedes I hurtigst muligt og senest søndag d. 15. September tilmelde jer på mail til valsted@hotmail.com.

 

På forhånd tak - vi beklager endnu engang den sene udmelding.

 

Mvh.

F.U

20/3-19

Liste over C og D stævner kan ses under menupunktet Stævneplaner

Stævneaftale for perioden 1/4 2019 - 31/3 2020 vil kunne ses under menupunkt Stævneaftale i løbet den næste uges tid. 

19/3

DRF - repræsentantskabsmøde 2019

 

 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 6. april på:
Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Klubinvitation Klik her
 

 

Tidsplan

 

10.00 - 12.00: Oplæg
- Samarbejde giver nye elever v/Aalestrup Heste og Rideklub
- Klubsamarbejde om events v/Vemmelev Rideklub & Odsherreds Rideklub
- Strategisporene
- Aktuelle udfordringer for hesteholdet v/Jørgen Kold fra SEGES

 

12.00: Frokost

 

13.00: Repræsentantskabsmøde 

 

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Tilmelding:  
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail.
Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk 

 

Valg til Bestyrelsen 2019
Ulf Helgstrand (formand): Genopstiller
Anne-Mette Binder (næstformand): Genopstiller
Jakob B. Ravnsbo (medlem): Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem): Genopstiller
Thomas Vogt Hansen (1. suppleant): Opstiller
Tina Callesen (2. suppleant): Kandidat (offentliggjort den 20.02.2019)

Valg til Appeludvalget 2019
Carsten Lorentzen (formand): Genopstiller
Lars Langhoff (medlem): Genopstiller
William Kanta (medlem): Genopstiller

 

Valg af revisor 2019
Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

 

Forslag:
Ingen indkomne forslag

 

10/4

Meldegelde

Med virkning fra 1. april 2017 skal der ikke længere indbetales meldegelde når I afholder stævner.