25/6

Stævneaftale er opdateret, se menupunkt Stævneplan

Covid-19

 14/6

 

Til officials i Distrikt 14.

 

I inviteres hermed til info/dialog møde i Brovst Hallen Damengvej 2 9460 Brovst.

 

Banedesignere/springdommere,  mandag d. 22/6-20,  kl 19.00

 

Dressur officials, onsdag d. 24/6-20, kl 19.00

 

Tilmelding senest d. 18/6

til: noerhedenjohansen@gmail.com

 

Distriktet er vært ved lidt bespisning

8/6

 Stævneplan og stævneaftale er opdateret, se under de enkelte menupunkter

Aflysning

Distriktsrådsmødet den 17. marts er aflyst p.g.a forholdsreglerne omkring Covid-19

23/12

Klubber, ryttere, officials og sponsorer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

13/11 2019

Kære klubber

 

I inviteres hermed til møde i Distrikt 14

 

Onsdag d. 27. november 2019 kl. 18.30, i Uggerhalne Sportsrideklubs lokaler, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

 

Her får vi nemlig besøg af DRF's nye generelsekretær, Morten Schram Rodtwitt, som udover at præsentere sig selv, bl.a. vil fortælle om generelle fremtidsvisioner i DRF. Morten modtager meget gerne generelle spørgsmål fra klubberne.

Derudover får vi også besøg af uddannelseskonsulent i DRF, Nana Eiberg, som vil berøre emnet ¨dialog klubber og DRF imellem, fsva. kurser - fysisk eller web?¨

 

Vi ser meget gerne, at det så vidt muligt er klubformændene, der deltager på vegne af klubben, og meget gerne i selskab med 1-2 øvrige klubrepræsentanter. Så videresend venligst invitationen til jeres formænd, så de er orienteret.

Vi gør opmærksom på, at der på seneste distriktsrådsmøde i SAO i september, er gjort opmærksom på mødedato og tidspunkt.

 

Vi håber på, at så mange som muligt har tid og lyst til at deltage, og ser frem til at modtage jeres tilmelding senest onsdag d. 20. november 2019, af hensyn til beværtning (dirtsiktet er vært ved en sandwich).

Tilmelding skal ske pr. mail til valsted@hotmail.com

 

Vel mødt

Mvh. F.U.

 

____________________________________________________________________

 13/11 2019

OBS: Info fra Sportsudvalget

 

Stævneplan fra DRF er lovet færdig den 1. december 2019 - senest.

Umiddelbart herefter vil der blive sendt info ud til klubberne med ønske om både C- og D-stævner for stævneåret 2020-2021. 

 

Mvh.

Lone Nørager

Sportsudvalget

 

20/3-19

Liste over C og D stævner kan ses under menupunktet Stævneplaner

Stævneaftale for perioden 1/4 2019 - 31/3 2020 vil kunne ses under menupunkt Stævneaftale i løbet den næste uges tid. 

19/3

DRF - repræsentantskabsmøde 2019

 

 

Repræsentantskabsmødet afholdes lørdag den 6. april på:
Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Klubinvitation Klik her
 

 

Tidsplan

 

10.00 - 12.00: Oplæg
- Samarbejde giver nye elever v/Aalestrup Heste og Rideklub
- Klubsamarbejde om events v/Vemmelev Rideklub & Odsherreds Rideklub
- Strategisporene
- Aktuelle udfordringer for hesteholdet v/Jørgen Kold fra SEGES

 

12.00: Frokost

 

13.00: Repræsentantskabsmøde 

 

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet. 

 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
 5. Optagelse af nye medlemmer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

Tilmelding:  
Invitation og tilmeldings-link bliver sendt direkte til klubberne via mail.
Officials under Dansk Ride Forbund har adgang til repræsentantskabsmødet efter forudgående tilmelding på info@rideforbund.dk 

 

Valg til Bestyrelsen 2019
Ulf Helgstrand (formand): Genopstiller
Anne-Mette Binder (næstformand): Genopstiller
Jakob B. Ravnsbo (medlem): Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem): Genopstiller
Thomas Vogt Hansen (1. suppleant): Opstiller
Tina Callesen (2. suppleant): Kandidat (offentliggjort den 20.02.2019)

Valg til Appeludvalget 2019
Carsten Lorentzen (formand): Genopstiller
Lars Langhoff (medlem): Genopstiller
William Kanta (medlem): Genopstiller

 

Valg af revisor 2019
Bestyrelsen foreslår:
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisor
Statsautoriseret revisor, Ernst & Young P/S til revisorsuppleant

 

Forslag:
Ingen indkomne forslag

 

10/4

Meldegelde

Med virkning fra 1. april 2017 skal der ikke længere indbetales meldegelde når I afholder stævner.